Our School Motto!

school motto

Citrus Fruits Activities – Year 4.1

We were asked to collaborate with Lija Local Council for the Citrus Day event by preparing some charts and crafts. As a class, we painted some paper plates to represent the citrus fruits segments. We also designed slogans to promote the intake of citrus fruits. This was clearly highlighted in our morning assembly where the children shared their useful information about citrus fruits that they found on the internet and wrote sentences about.

Ms. Beverly Ann Buttigieg

4.1a


4.1b

Furnara għal ġurnata! – Year 5

L-għalliema tal-Ħames Sena organizzaw ġurnata speċjali għall-istudenti tagħhom li fiha għaqqdu attivita’ tat-tisjir mal-Matematika u mal-Malti. L-idea bdiet minn silta li t-tfal qraw matul il-ġimgħa li kienet tinkludi riċetta kif isir il-ħobż. L-għalliema ħasbu li jippruvaw ir-riċetta fil-klassi mal-istudenti tagħhom u minnha joħorġu attivitajiet marbuta ma’ ħiliet matematiċi kif ukoll aspetti tal-lingwa u kitba bil-Malti.

L-attivita’ bdiet billi ż-żewġ klassijiet ingħaqdu flimkien u l-għalliema bil-għajnuna tal-LSAs qassmu l-istudenti f’erba’ gruppi. Kull grupp kellu l-ingredjenti meħtieġa u l-għodda li kellu bżonn. L-istudenti wiżnu u ħejjew l-ingredjenti waqt li l-għalliema u l-LSAs staqsewhom domandi biex jgħinuhom jaħsbu b’mod matematiku waqt li qegħdin ikejlu. Sakemm l-għaġina kienet qed togħla l-istudenti ingħataw karta b’numru ta’ mistoqsijiet matematiċi ibbażati fuq ir-riċetta tal-ħobż.

Meta l-għaġina għoliet l-għalliema u l-istudenti ffurmaw ħbejżiet żgħar li ssajru f’żewġ fran tal-elettriku fil-klassi stess mill-għalliema. Ir-riħa tfuħ ta’ ħobż malajr infirxet mal-kurituri tal-iskola u qasmet qalb kulħadd. Sakemm sar il-ħobż, l-istudenti ingħataw karta oħra b’taħriġ tal-lingwa fil-Malti kif ukoll kitba qasira li fiha kellhom jiddeskrivu ħobża tal-Malti u jiktbu riċetta kif jagħmlu ħobż biż-żejt.

Ma jistax jonqos li l-istudenti kienu fuq ix-xwiek biex iduqu l-ħobż li għamlu huma stess, u xejn inqas l-għalliema u l-LSAs. Il-qofol tal-ġurnata ntlaħaq meta sa fl-aħħar l-istudenti ngħataw ħbejża kull wieħed sħuna u tqarmeċ midluka bil-butir. Tassew niżlitilhom għasel!!!!!

Mr. Paul Rapa

year5byear5cyear5dyear5e

Kinder 2 – A visit to the Fire station in Xemxija

On Tuesday 4th February, the Kinder 2 children along with their Kindergarten Assistants, LSA’s and students kindergarten assistants went to the Fire Station Depot in Xemxija.

The chief officer Mr Tonio Portelli explained to all of us what happens there. He described what the different fire engines are used for. He emphasised to the children that should there be a fire, to try and get out of the building quickly, never to hide, to crawl and not stand up to avoid smoke inhalation.

After the children had lunch, the firemen took groups of ten children for a ride in the fire engine with the sirens blaring. A fireman showed the children how they use the water hose and how they put out the fire. Another fireman showed them how they use the ladder to reach high buildings.

It was a really good experience going to the Fire Station Depot and we all thoroughly enjoyed it.

kinder1kinder1akinder1b

Spray water Activity- Kinder 2.2

Today Friday the 7th of February we took the children out in the middle yard. We took spray bottles filled with water with us. First we went in the shady part of the yard. We told them not to spray water on each other especially on the face. The children lined up facing the wall and began to spray water on the wall. They sprayed different things such as numbers, letters, shapes and doodles. They had a lot of fun seeing what showed on the wall.

Then we moved to the other side of the yard where it was sunny and they started spraying again. They noticed how the shapes they were spraying were drying up and fading quicker than when they were in the shade. Some of the children sprayed so much that the water soon emptied from the spray bottle.

It was a fun activity and we all enjoyed seeing what they came up with.

Ms.Carmen Wood

kinder1akinder1b

Arts and Crafts activity – Year 2.1

Once a week the students enjoy an Arts and Crafts lesson during which they discover their creative side. Here we can see the House which the students cut out and glued together themselves.

Ms Kylie Xerri Year 2.1

yr2yr22

Jum iċ-Ċitru – Year 1.1

Fl-okkażjoni ta’ Jum iċ-Ċitru it-tfal tal-ewwel sena għamlu siġra tal-lumi. Huma pinġew numru ta’ lumi li wara twaħħlu fuq il-kartonċina, bit-tpenġija tas-siġra. Din iċ-ċart flimkien ma’ oħrajn li saru mill-kumplament tal-klassijiet tal-iskola tagħna, ġeweżibiti  ġewwaVilla Francia għall-okkażjoni ta’ Jum iċ-Ċitru li ssir kull sena ġewwa r-raħal ta’ Ħal Lija

Ms.Josianne Hili – Year 1.1

CIMG4953

Maths Games – Year 1.1

In a previous Maths lesson, we learned about 3D shapes. We all did a dice to represent one of the 3D shapes which is the cube. Once we mounted the dice on cardboard we could use it in another Maths lesson in order to draw a number of objects and work out some addition sums. It was fun to throw the dice and learn how to add.

Ms.Josianne Hili – Year 1.1

CIMG4960
CIMG4959


Niżirgħu il-Ġulbiena – Year 1.1

Fi żmien il-Milied it-tfal tal-ewwel sena ħasbu biex jiżirgħu ftit ġulbiena ħalli jkunu jistgħu iżejnu biha d-dar. Pruvajna nużaw materjal irriċiklat. Għalhekk l-għalliema warbet xi kartun tal-ħalib biex nużaw lilhom bħala kontenitur. Qfilna l-ġulbiena fid-dlam sakemm tikber. Kulħadd kien fuq ix-xwiek jistenna l-ġulbiena biex tikber. Meta kibret kulħadd kien kuntent bir-riżultat. Il-ġulbiena kibret, twalet u kienet bajda silġ!

Ms.Josianne Hili – Year 1.1

CIMG4857CIMG4865CIMG4892

Tradizzjoni tal-Milied fl-iskola tagħna – Year 1.2

Fid-19 ta’ Diċembru saret il-purċissjoni tal-Bambin. It-tfal tal-Year 1.2 flimkien mat-tfal tal-iskola kollha ħadu sehem f’din il-purċissjoni. Flimkien mal-Bambin, Madonna, San Ġużepp u l-ħmara, it-tfal imxew sal-knisja ta’ Ħal Lija. Fil-knisja t-tfal kantaw xi innijiet tal-Milied u offrew xemgħa.

Ms.Diane Galea – 1.21.2

Litter Free day – Year 2.2

During the scholastic year the students go out on several educational outings. Here we can see the students during the LITTER FREE DAY at Ta’ Qali. Although it turned out to be a rainy day, the day was saved when we all gathered in the Basketball Pavilion – Ta’ Qali.

Ms. Audrey Bezzina – Year 2.2
2.2a

2.2b