Categories
Dinja Waħda Eko Skola EkoSkola Activities Year 6

Nature Week – Year 6.1 project

Categories
Dinja Waħda Eko Skola EkoSkola Activities

Water Week

During the week starting 20th October, children are going to be exposed to various activities, lessons, talks and Special Assemblies about the importance of saving water.  This is one of the targets of the EcoSchool action plan which is part of our School Development Plan. 

Categories
EkoSkola Activities

Niżirgħu s-siġar tal-larinġ

Bħala parti mill-programm ta’ attivitajiet ta’ EkoSkola, l-iskola tagħna ħasbet biex tkompli ssebbaħ il-ġnejna żgħira li għandna matul il-btieħi. Dan sar billi nżergħu xi siġar tal-larinġ. It-tfal ma naqsux milli jagħtu daqqa t’id u jisimgħu dwar xi informazzjoni li ngħatat dwar dawn is-siġar li wara kollox huma simbolu importanti għar-raħal ta’ Ħal Lija peress li kien hemm żmien meta dan ir-raħal kien miżgħud b’dawn it-tip ta’siġar. Tajjeb li niftakru wkoll il-motto tar-raħal tal-iskola tagħna li huwa ‘Suavi Fructu Rubeo’ li tfisser Bi frott ħelu nħammar.

Categories
EkoSkola Activities Year 1

EkoSkola – Composting

IMG_0779IMG_0776Composting has created a very great interest in Year 1.1.  The children have passed on the knowledge acquired from school to their parents who are sending containers full of vegetable and fruit scraps, eggshells and tea bags.  They look forward during breaktime to fill the Compost Bin placed in our yard.

Diane Galea

Year 1.1

Categories
EkoSkola Activities

Eko Skola: Nagħmlu l-kompost!

Waħda mill-azzjonijiet li l-kumitat ta’ Eko Skola xtaq li ssir hija li nibdew nagħmlu l-kompost fl-iskola. Din l-attivita’ kieent diġa’ bdiet issir xi snin ilu imma kienet waqfet. Għalhekk l-istudenti tal-kumitat ta’ Eko Skola ħassew il-ħtieġa li nerġgħu nibdew inħeġġu lill-istudenti sabiex jagħtu l-kontribut tagħhom biex fl-iskola nerġgħu nibdewe nagħmlu l-kompost.

Il-kompost huwa l-fdalijiet ta’ skart organiku, jiġifieri qxur ta’ frott u ħaxix, karti, ċana, zkuk, weraq u anke boroż tat-te’. Meta nagħmlu l-kompost inkunu qed ngħinu sabiex innaqqsu mill-iskart li jintrema fil-miżbkliet u barra minn hekk inkunu qegħdin nirriċiklaw ukoll. Wara li jiddekomponi, dan l-iskart organiku jitferrex fuq il-ħamrija u jagħtiha ħafna sustanzi sabiex il-pjanti u s-siġar imħawlin fiha jikbru aktar b’saħħithom.

Minbarra li jitfgħu il-qxur tal-frott li jġibu magħhom għal-lanċ, l-istudenti bdew ukoll iġibu mid-dar il-qxur tal-ħaxix li jkun intuża għat-tisjir. B’hekk b’din l-attivita’ ilħaqna wkoll il-familji tal-istudenti tal-iskola tagħna sabiex din id-drawwa li nnaqqsu u nirriċiklaw l-iskart tidħol fid-djar tal-istudenti wkoll.

L-istudenti tal-kumitat qegħdin ukoll iżommu rekord ta’ kemm studenti jġibui skart organiku għall-kompost. Meta jkollna Green Assembl;y nhar ta’ Ġimgħa il-klassi li tkun ikkontribwiet l-aktar tingħata ċertifikat.

Fil-klassijiet jinżammu wkoll grafs ta’ l-għadd ta’ studenti li jġibu skart organiku li jistgħu jintużaw ukoll fil-lezzjonijiet tal-Metematika.