Categories
Year 3

Lezzjoni tal-Arti mill-istudenti tat-Tielet Sena

L-artist Piet Mondrian serva ta’ inspirazzjoni f’lezzjoni tal-Arti fil-klassi tat-tielet sena fejn l-istudenti ghamlu ‘collage’. Wara li raw xi xoghlijiet ta’ dan l-artist, iddiskutejna kif kien juza t-tliet kuluri primarji – l-ahmar, l-isfar u l-blu – kif ukoll linji vertikali u orizzontali. It-tfal kellhom jaqtghu ukoll forom ta’ kaxxi u jibnu ‘collage’ fuq l-istil dan l-artist. Dawn huma xi ftit mix-xoghlijiet tal-istudenti –

Categories
Year 1

The Good Shepherd

Students from Year 1.2 made these beautiful sheep with cotton wool after a Religion lesson about the Good Shepherd delivered by their teacher Ms. J. Sciberras. The photo shows the display in class of Jesus the Good Shepherd surrounded by the sheep with the students’ names.

IMG_0806

Categories
Year 6

Ħarġa fil-Belt Valletta: Arti u Logħob

Il-Ħamis 28 ta’ Jannar morna l-Belt Valletta għal attivita’ organizzata mill-Kunsill Malti għall-Isport bil-għajnuna ta’ Heritage Malta. Il-klassijiet tas-Sitta u s-Seba’ Sena morna l-ġnien Hastings fil-Belt fejn inqsamna f’żewġ gruppi. Grupp minna mar il-Mużew tal-Arti fejn wara spjega interessanti mill-Kuratur  kellna Treasure Hunt madwar il-mużew li fiha ħadna ħafna gost u tgħallimna ħafna dwar it-teżori tal-arti esebiti. Il-grupp l-ieħor ħa sehem f” logħobiet tradizzjonali Maltin foshom il-passju, qbiż bil-ħabel, u noli. Wara brejk qasir bdilna l-gruppi sabiex kuħadd ikun ħa sehem fiż-żewġ attivitajiet. Kienet ħarġa interessanti ferm li ta’ min ikollna oħrajn bħalha. Ħaqqhom prosit kbira l-organizzaturi tagħha!

Arti u Logħob

Arti u Logħob