Categories
Year 1

Ħarġa mill-Istudenti tal-Ewwel Sena fi Xrobb l-Għaġin

Xrobb l-GħaġinNhar it-Tnejn 2 ta’ April, l-istudenti tal-ewwel sena flimkien mal-għalliema u l-LSA tagħhom, marru ħarġa edukattiva ġewwa Xrobb l-Għaġin, fil-limiti ta’ Marsaxlokk. Hemmhekk żaru l-kumpless tan-Nature Trust u raw l-ambjent naturali tal-madwar. Sar logħob addattat fejn it-tfal tgħallmu dwar il-friefet li nsibu Malta u dwar annimali oħra u fejn jgħixu. Tgħidx kemm ħadu gost jimxu qalb is-siġar żgħar, imissu l-friegħi u jxommu dik ir-riħa friska ta’ ħaxix! Raw ukoll kif ir-riħ li beda jonfoħ mill-faċċata beda jdawwar raddiena tar-riħ li huma kienu qed iżommu f’idejhom. Wara li kielu xi ħaġa, it-tfal daħlu ġewwa u flimkien mal-għalliema u r-rappreżentanti tan-Nature Trust lagħbu logħob edukattiv fejn tgħallmu japprezzaw in-natura, l-annimali u l-fawna tal-madwar, kif ukoll kemm hu importanti li nibżgħu għalihom. Kienet ħarġa differenti b’tema importanti u interessanti, grazzi ghar-rappreżentanti kollha tan-Nature Trust li għamluha daqshekk attrajenti għat-tfal ċkejknin.

Ms. Jeanine Sciberras ghalliema year 1.2

Categories
Year 5

Fun Walk ġewwa l-Buskett mill-Istudenti tal-Ħames Sena

Nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Diċembru 2011 l-istudenti tal-Ħames Sena attendew għal fun walk ġewwa l-Buskett organizzata mill-Kunsill Malti għall-isport.  Tlaqna minn taħt it-tinda tal-Buskett u ġbidna lejn l-inħawi ta’ Clapham Junction fejn rajna diversi raddi tar-roti – cart ruts. Bqajna tilgħin aktar ‘il fuq u wasalna ħdejn Għar il-Kbir li sa madwar mitt sena ilu kienu għadhom jgħixu fih in-nies. Rajna wkoll xi oqbra li kienu jintużaw mill-Puniċi madwar elfejn sena ilu. Minn hemm erġajna nżilna lura lejn il-Buskett. Madwarna smajna t-tpespis ta’ diversi għasafar fosthom il-pitirross li beda jfaqqa’ u jgħanni mis-siġar. Kienet esperjenza sabiħa għalina u tgħallimna li barra li jgħinna biex inkunu b’saħħitna, il-mixi jista’ jkun ta’ pjaċir ukoll meta mmorru f’xi post sabiħ tal-kampanja Maltija.

Ir-ritratti ttieħdu minn Isaac Bartolo (Yr. 5.2)

Categories
Dinja Waħda

Dinja Waħda Environmental Project

DW_hdcompAs in previous scholastic years, our school is taking part once again in Dinja Waħda, a project organised by Birdlife Malta in collabroation with BOV. This project aims to give students the love of nature and the care for the environment. For several years our school attained a gold award for effort in promoting and taking part in this project. We hope that this year’s participation continues to build on the past years’ successful attainment.

Categories
Year 4

Year 4 students visit Il-Majjistral Park and Manikata

 

Manikata 

1.  At nine o’clock we left school by bus.

2.  Then we arrived at Manikata.

 3.  We stopped next to the church.

4.  We went into a field and there were lots of flowers.

 5.  We went on a small farm and we met the farmer.

 6.  The farmer showed us his goats which were white and brown.

 7.  Manikata is near the sea and there are lots of beautiful views.

 8.  There was an old house which was built during the war.

 9.  We saw thyme which is a type of plant that is found only in Malta.

 10. When we were walking we saw an orange butterfly.

 11. My favorite plant is thyme because it has a nice smell.

By Dylan

Mixja fil-Manikata

1.      Il-Majjistral Park qiegħed fil-Manikata qrib il-knisja.

2.      L-ewwel li rajna kienet siġra tal-ħarrub  u fuqha kien hemm ħafna weraq u ħarrub.

3.      Rajna ukoll tenghut ta’ Malta li kien  isfar.

4.     Aħna rajna pjanta tal-għansar li kienet bil-weraq.

5.      Rajna ukoll il-berwieq li kienu bojod.

6.      Matul il-mixja rajt ħafna fjuri differenti.

7.      Xi ftit kienu ma’ l-art u oħrajn mas-siġar.

8.    Jien ħadt gost ħafna u darba oħra nerġa’ mmur mal-familja tiegħi.

Nathaniel

Categories
Dinja Waħda Year 6

The Wall!

Another Dinja Waħda activity carried out by Year 6 students was “The Wall!” focussing on rubble walls found in the Maltese countryside and their importance as habitats for plants and animals. The activity was carried out in a rural area just outside the village of Lija. Students were given a worksheet to fill in with their observations. After being given a short explanation by the teacher, students had time to observe and note down on their worksheets what they saw on and around the rubble wall. In class, after a short discussion, the students drew pictures of rubble walls and the creatures and plants that live around them. Here are some pictures showing the activity!

Categories
Dinja Waħda Year 6

Out of Africa!

Through this activity, students learnt about migration through a game and a drawing and craft activity. Children played a game about migration in which they learnt about the dangers faced by swallows during migration. Then they made cardboard swallows which were displayed in class and ‘migrated’ from one side of the classroom to another.

Categories
Dinja Waħda

Let it Rot!

In the school garden we set up a compost bin. Students from Kindergarten up to Year 7 and even staff members were encouraged to bring along from home vegetable and fruit scraps to make compost at school. In three weeks’ time the bin was filled to the brim. Now we just have to turn and poke the materials inside the bin so that in a few months time we would have some good compost.

Categories
Dinja Waħda Year 6

Birds I View!

Students were familiarised with 6 birds found in Malta, namely, the Sparrow (Għasfur tal-bejt), Sardinian Warbler (Bufula sewda), Black Redstart (Kudiross iswed), White Wagtail (Zakak Abjad), Robin (Pitirross) and the Starling (Sturnell). The activity consisited of a powerpoint presentation about the six birds in which students learnt about each bird and heard their song. Then students coloured pictures of these birds which were displayed in class and on the Green Board. A game followed in which students represented birds and raced to a box in which there were cards with the names of types of food birds eat. Students learned a lot about birds from this activity and enjoyed themselves very much.

Categories
Dinja Waħda Year 6

Let’s do the tables!

For this activity, students were required to set up a bird table in the school garden. They stocked it regularly with food for the birds. Among our guests there were sparrows, sardinian warblers and also robins and black redstarts. Studetns enjoyed the activity as they had fun watching birds eating on the table.

IMG_2221

Categories
Dinja Waħda Year 6

Robin Roundup!

In this Dinja Waħda activity, students became more aware of the repect we shoud show towards robins. The robin is a migratory bird that migrates south in autumn. Robins arrive in Malta in mid-October and some of them spend the winter here. In March, robins migrate back north to reproduce. In class, students discussed a story about a boy who used to trap robins. Then they made pom-pom robins and displayed them in class and on the Green Board.