Categories
Year 3

Lezzjoni tal-Arti mill-istudenti tat-Tielet Sena

L-artist Piet Mondrian serva ta’ inspirazzjoni f’lezzjoni tal-Arti fil-klassi tat-tielet sena fejn l-istudenti ghamlu ‘collage’. Wara li raw xi xoghlijiet ta’ dan l-artist, iddiskutejna kif kien juza t-tliet kuluri primarji – l-ahmar, l-isfar u l-blu – kif ukoll linji vertikali u orizzontali. It-tfal kellhom jaqtghu ukoll forom ta’ kaxxi u jibnu ‘collage’ fuq l-istil dan l-artist. Dawn huma xi ftit mix-xoghlijiet tal-istudenti –