Categories
Eko Skola

Irriċikla għall-Istrina

image1greenpak
photo taken from timesofmalta.com

Our school participated in the GreenPak fourth edition of  Irriċikla għall-Istrina campaign and out of a 100 participating  schools we placed 7th .  A big thank you to all the students who collected plastic bottle caps and brought them to school.  Alayah and Amber Borg, twin sisters, were sent to represent the school since they collected the greatest amount of bottle caps.

Categories
EkoSkola Activities Year 1

EkoSkola – Composting

IMG_0779IMG_0776Composting has created a very great interest in Year 1.1.  The children have passed on the knowledge acquired from school to their parents who are sending containers full of vegetable and fruit scraps, eggshells and tea bags.  They look forward during breaktime to fill the Compost Bin placed in our yard.

Diane Galea

Year 1.1

Categories
EkoSkola Activities

Eko Skola: Nagħmlu l-kompost!

Waħda mill-azzjonijiet li l-kumitat ta’ Eko Skola xtaq li ssir hija li nibdew nagħmlu l-kompost fl-iskola. Din l-attivita’ kieent diġa’ bdiet issir xi snin ilu imma kienet waqfet. Għalhekk l-istudenti tal-kumitat ta’ Eko Skola ħassew il-ħtieġa li nerġgħu nibdew inħeġġu lill-istudenti sabiex jagħtu l-kontribut tagħhom biex fl-iskola nerġgħu nibdewe nagħmlu l-kompost.

Il-kompost huwa l-fdalijiet ta’ skart organiku, jiġifieri qxur ta’ frott u ħaxix, karti, ċana, zkuk, weraq u anke boroż tat-te’. Meta nagħmlu l-kompost inkunu qed ngħinu sabiex innaqqsu mill-iskart li jintrema fil-miżbkliet u barra minn hekk inkunu qegħdin nirriċiklaw ukoll. Wara li jiddekomponi, dan l-iskart organiku jitferrex fuq il-ħamrija u jagħtiha ħafna sustanzi sabiex il-pjanti u s-siġar imħawlin fiha jikbru aktar b’saħħithom.

Minbarra li jitfgħu il-qxur tal-frott li jġibu magħhom għal-lanċ, l-istudenti bdew ukoll iġibu mid-dar il-qxur tal-ħaxix li jkun intuża għat-tisjir. B’hekk b’din l-attivita’ ilħaqna wkoll il-familji tal-istudenti tal-iskola tagħna sabiex din id-drawwa li nnaqqsu u nirriċiklaw l-iskart tidħol fid-djar tal-istudenti wkoll.

L-istudenti tal-kumitat qegħdin ukoll iżommu rekord ta’ kemm studenti jġibui skart organiku għall-kompost. Meta jkollna Green Assembl;y nhar ta’ Ġimgħa il-klassi li tkun ikkontribwiet l-aktar tingħata ċertifikat.

Fil-klassijiet jinżammu wkoll grafs ta’ l-għadd ta’ studenti li jġibu skart organiku li jistgħu jintużaw ukoll fil-lezzjonijiet tal-Metematika.

Categories
Year 6

Reduce, Reuse, Recycle

By Year 6.1 (Ms. Sharon Muscat)

This is a creative writing activity in which students worked in groups in order to create ideas and develop solutions to improve our environment.

Categories
Dinja Waħda Year 5

Recycling old Christmas Cards

Year 5 students made these wonderful Christmas cards by recycling old Christmas cards and pieces of left-over paper and cardboard. The students were given blank cards, cut-out pictures and greetings from old Christmas cards and also punched shapes from left-over pieces of coloured paper and each one designed his or her own card. Most students managed to make more than one card. Hung up in class they make a marvellous display! See them for yourself in these pictures.

Categories
Dinja Waħda Kindergarten

Making crafts from recycled material

Kindergarten1 students made these beautiful crafts using recycled materials with their teacher Ms. Maggie Zammit. They made fish bowls from plastic bottles as well as charts recycling  paper and pictures from magazines. These activities are also taking part in the Dinja Wahda project. Here are some pictures showing these crafts.