Categories
Year 5

Ħarġa fl-Imdina mill-Istudenti tal-Ħames Sena

Nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru 2011 l-istudenti tal-Ħames sena flimkien mal-għalliema tagħhom żaru l-belt qadima tal-Imdina. Din il-ħarġa kienet parti mil-lezzjonijiet tal-Istudji Soċjali dwar il-bliet qodma Maltin sabiex l-istudenti jkunu jistgħu japprezzaw aktar dak li jkunu għamlu fil-klassi. Wara li raw dokumentarju dwar l-Imdina – the Mdina Experience – l-istudenti daru madwar l-Imdina bil-worksheets li preparaw għalihom l-għalliema. Waqt li osservaw, huma imlew il-worksheets bl-informazzjoni dwar dak li kienu qegġdin jaraw u jitgħallmu. Iż-żjara ntemmet b’dawra bil-ferrovija madwar ir-Rabat u l-Imtarfa kif ukoll waqfa fil-Ġnien Howard fejn l-istudenti ħadu ftit mistrieħ u kielu xi ħaġa wkoll. Din kienet żjara interessanti ferm u żgur li l-istudenti jibqgħu jiftakru dak li tgħallmu fiha.
Ir-ritratti t’hawn taħt ittieħdu minn Isaac Bartolo, Ruth Borg, u Michaela Mamo studenti fil-Klassi 5.2.

Categories
Year 5

Duq il-Qawsalla

Nhar il-Ħamis 10 ta’ Novembru 2011, il-klassijiet tal-Ħames Sena kienu mistiedna sabiex jattendu Seminar bl-isem ta’ “Duq il-Qawsalla” fil-Home Economics Centre B’Kara. It-tema tas-Seminar kienet dwar l-importanza li fid-dieta tagħna ninkludu 5 porzjonijiet ta’ frott u ħaxix kuljum. L-istudenti tgħallmu permezz ta’ stejjer, attivitajiet u logħob edukattiv. Waqt il-brejk it-tfal ingħataw cereal bar nutrittiva. Fl-aħħar tas-seminar kull student u studenta ingħataw ċertifikat ta’ attendenza.

Categories
Year 5

Ħarġa għall-President’s Kitchen Garden

Nhar it-Tlieta 18 t’Ottubru,  il-klassijiet tal-Ħames Sena żaru il-Kitchen Gardens tal-President ġewwa Ħal Balzan. Tlaqna mill-iskola bil-mixi wara l-ewwel brejk u wasalna nofs siegħa wara. Hemmhekk iltqajna ma żewġ għalliema tax-Xjenza li dawruna mal-post u urewna bosta affarijiet interessanti. Tgħallimna dwar il-pjanti u l-ħxejjex tal-ikel, dwar l-animali kif ukoll dwar l-ambjent Malti. Uħud minna ħadu wkoll xi ritratti. Tawna wkoll ktejjeb bl-attivitajiet. Ħadna ħafna gost għaliex tgħallimna ħafna affarijiet ġodda fuq in-natura u rajna lil ħbiebna l-annimali.

Dawn ir-ritratti ittieħdu minn Ruth Borg (Yr.5.2)

Ikklikkja hawn biex tara slajdxow tar-ritratti

Categories
Dinja Waħda Year 5

Recycling old Christmas Cards

Year 5 students made these wonderful Christmas cards by recycling old Christmas cards and pieces of left-over paper and cardboard. The students were given blank cards, cut-out pictures and greetings from old Christmas cards and also punched shapes from left-over pieces of coloured paper and each one designed his or her own card. Most students managed to make more than one card. Hung up in class they make a marvellous display! See them for yourself in these pictures.

Categories
Year 4 Year 5 Year 6

Bikethlon

On Thursday 15th April, as part of Healthy Lifestyle Week, our students participated in a bikethlon organised by Birkirkara St. Joseph Sports Club. The event took place just outside the school and in the driveway of the University Residence opposite the school. Year 4, 5 and 6 students participated in the activity which was really fun!

Categories
Year 5

Special Assembly by Year 5.2

Il-Logħob Olimpiku

 Nhar it-Tlieta, 20 t’ April, il-klassi tagħna Year 5.2 tellgħet assembly bit-tema tal-Logħob Olimpiku. Tkellimna dwar dawn il-logħob li jsiru kull erba’ snin u li fihom jippartċipaw atleti minn pajjizi madwar id-dinja kollha. Fakkarna lill-istudenti li dan il-logħob beda f’Ateni, il-Greċja fejn l-irġiel biss kienu jiehdu sehem. Ma tistax ma ssemmix lill-Baruni Pierre de Coubertin li hu l-fundatur tal-Logħob Olimpiku Modern. Dan jgħallimna li:

L-aqwa li tieħu sehem u mhux li tirbaħ!