Categories
Year 1

Ħarġa mill-Istudenti tal-Ewwel Sena fi Xrobb l-Għaġin

Xrobb l-GħaġinNhar it-Tnejn 2 ta’ April, l-istudenti tal-ewwel sena flimkien mal-għalliema u l-LSA tagħhom, marru ħarġa edukattiva ġewwa Xrobb l-Għaġin, fil-limiti ta’ Marsaxlokk. Hemmhekk żaru l-kumpless tan-Nature Trust u raw l-ambjent naturali tal-madwar. Sar logħob addattat fejn it-tfal tgħallmu dwar il-friefet li nsibu Malta u dwar annimali oħra u fejn jgħixu. Tgħidx kemm ħadu gost jimxu qalb is-siġar żgħar, imissu l-friegħi u jxommu dik ir-riħa friska ta’ ħaxix! Raw ukoll kif ir-riħ li beda jonfoħ mill-faċċata beda jdawwar raddiena tar-riħ li huma kienu qed iżommu f’idejhom. Wara li kielu xi ħaġa, it-tfal daħlu ġewwa u flimkien mal-għalliema u r-rappreżentanti tan-Nature Trust lagħbu logħob edukattiv fejn tgħallmu japprezzaw in-natura, l-annimali u l-fawna tal-madwar, kif ukoll kemm hu importanti li nibżgħu għalihom. Kienet ħarġa differenti b’tema importanti u interessanti, grazzi ghar-rappreżentanti kollha tan-Nature Trust li għamluha daqshekk attrajenti għat-tfal ċkejknin.

Ms. Jeanine Sciberras ghalliema year 1.2

Categories
Year 1

Mass Movement activities

The Malta Council for Sport and our school organise on a regular basis activities to promote a healthy lifestyle and motorial skills improvements through dancing and mass movement for Year 1 classes.

Categories
Kindergarten Year 1 Year 2 Year 6

Puppet Show by Year 6 students

As part of Healthy Lifestyle Week, students from Year 6A prespared puppet shows for students in Kindergarten 1 and 2 and Years 1 and 2. Students worked in groups and wrote a script for the puppet show about helthy living. Among the topics which featured the most were the importance of eating fruit and vegetables and of doing some form of physical activity everyday. It was a very educational experience both for the students who prepared the puppet shows and also for those who wathced. Here are some pictures of the activity!

Categories
Year 1

Where do you live?

The students in Year 1.1 (Ms. Francesca Saliba) and Year 1.2 (Ms. Jeanine Sciberras)  made these posters about the villages and towns they come from as a follow-up activity to a Social Studies lesson. They found pictures and wrote a couple of sentences about their locality. Here are some pictures of these posters.

Categories
Year 1 Year 6

A leasure walk to San Anton Gardens

As part of Healthy Fun Week our students took part in a walk to San Anton Gardens which are a short distance from our school. Through this activity, students learned about the importance of physical exercise – in this case, walking – and admired the beauty of these gardens in central Malta. On-site and follow-up activities were also organised by the respective teachers. These photos show Year 6 students at San Anton Gardens as well as pictures drawn by Year 1 students.

Categories
Year 1

The Good Shepherd

Students from Year 1.2 made these beautiful sheep with cotton wool after a Religion lesson about the Good Shepherd delivered by their teacher Ms. J. Sciberras. The photo shows the display in class of Jesus the Good Shepherd surrounded by the sheep with the students’ names.

IMG_0806