Categories

Students’ Council

Il-Kunsill tal-Istudenti

Waqt din il-laqgħa l-membri għażlu minn fosthom l-istudenti b’kariga speċjali:

Presidenta – Gian Luca Abela

Viċi-Presidenta – Isaac Yalcin

Segretarju – Claude Mercieca

Kaxxiera –Giulia Cassar

  • Il-Presidenta tieħu ħsieb li waqt il-laqgħa kulħadd ikollu ċans jaqsam l-ideat mal-oħrajn u tirrappreżenta l-Kunsill waqt okkażjonijiet speċjali (e.ż. meta jkun hemm xi mistednin speċjali ġewwa l-iskola).
  • Il-Viċi-Presidenta tgħin lill-Presidenta fil-kariga tagħha u tieħu postha f’kas li din tkun assenti.
  • Is-Segretarju jieħu nota ta’ dak li jintqal waqt il-laqgħat sabiex jinżamm rekord ta’ dak li jiġi diskuss.
  • Il-Kaxxiera tieħu ħsieb il-flus waqt attivitajiet li jinvolvu flus – bħal per eżempju waqt Sponsor a Book.

Leave a Reply